Angličtina pro děti Helen Doron English

​P​roč Helen Doron English:

Angličtina pro děti již od 3 měsíců – dítě se systematicky celé dětství seznamuje zcela přirozenou formou (nikoli klasickým učením) s anglickým jazykem. Výuka probíhá v malých skupinkách 5 – 8 dětí - individuální přístup. Vyvinuto britskou lingvistkou Helen Doron - podle jejího konceptu se již od roku 1985 učí tisíce batolat a malých dětí na celém světě. Helen Doron English imituje princip, kterým si děti osvojují svůj mateřský jazyk.

Na hodinách se mluví výhradně anglicky. Nejlepší a nejefektivnější čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí, je již od narození - do 6-7 let jsou utvářena řečová centra a všechny vjemy související s jazyky jsou ukládány do stejné oblasti mozku, později se pro každou cizí řeč vytváří jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi, proto jsou děti schopné se naučit cizí jazyky velice snadno včetně správné výslovnosti.

Nejmenší děti v kurzech Helen Doron English nevnímají učení jako drilování, nemají pocit, že musí dělat něco, co nechtějí, myslí si, že si hrají - jen u toho mluví anglicky. Děti v tomto věku potřebují zážitkovou metodu - asociovat si anglické výrazy k prožitkům, které mají z vyučovacích hodin a ke konkrétním situacím, nikoli k papíru, na kterém je text v angličtině.

Materiály pro výuku Helen Doron English oslovují různé smysly dětí a výuka probíhá zábavnou formou, tak aby i malé děti udržely pozornost. Pravidelný poslech CD 2x denně zajistí každodenní anglofonní prostředí, což je klíčové při kvalitní výuce cizího jazyka, děti se seznámí s melodií a rytmem řeči a osvojí si správnou výslovnostVelký multimediální internetový portál (Kangi Club) umožňuje přístup k anglickým hrám, písničkám, příběhům, atd. – dítě si hraje a přitom se stále učí, aniž by to jako učení vnímaloJe prokázáno, že učení se jazykům v raném věku obrovským způsobem rozšiřuje mozkovou kapacitu využitelnou v budoucnu nejen pro jazyky jako takové, ale i pro další obory a odvětví.

Jednotlivé programy Helen Doron English jsou zpracovány pro určité věkové skupiny tak, aby byly v souladu s rozhodujícími vývojovými fázemi mozku dítěte

I​nformace o kurzu

https://www.helendoron.cz/klatovy/

Lektorka: Ing. Iva Kolářová

Kontakt

klatovy@helendoron.cz

  • Jsme rovnocennými partnery

  • Odlétáme do Anglie

  • Ukázka výuky III

  • Ukázka výuky IV

  • Ukázka výuky V

  • Ukázka výuky VI

  • Ukázka výuky VII

  • Názornost ve výuce je důležitá

Navigace druhé úrovně

Kontakt

Beruška Klatovy
Bc. Lucie Bechyňová, DiS

Randova 112, (2. patro)
339 01 Klatovy

Mobil: +420 774 236 997
lucka@beruska-klatovy.cz

 

Lektoři

Kdo nás podporuje?

↑ nahoru