Duháčkovo taneční hrátky

Duháček provede děti hravě a zábavně světem tance. Ukáže jim že i v tanci a hudbě můžeme najít duhu, která je sestavena různobarevností stylů tance i hudby. Formou tanečních, pohybových i dramatických her se budou děti učit základní taneční prvky, poslechnou si různé hudební styly, budeme si povídat o původu písní např. zjistíme jak tančí Indiáni, nebo jakou hudbu mají na Havaji a jak je pro ně hudba důležitá....Důraz bude kladem na správné držení těla, na dýchání a fyziologicky správné provádění jednotlivých cvičení, což je zejména v dětském věku velmi důležité. Zároveň se tím budeme snažit rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce mezi dětmi a zapojení vlastní kreativity v improvizaci a motivačních cvičeních. Během kurzu sestavíme pár krátkých choreografií na oblíbené písničky dětí, které vám na konci školního roku ukážeme na otevřené hodině pro rodiče. Během celého roku budeme od Duháčka sbírat kousky duhy (kusy tylové látky), ze které si na konci roku "ušijeme" duhovou sukýnku, ve které Vám děti pak zatančí.

Chceme si s dětmi hrát a podpořit je, motivovat a ukázat jim, že díky tanci a pohybu:

  • pečují o své tělo a zdraví
  • trénují pohybovou paměť
  • relaxují, vyplavují endorfiny
  • učí se etice, zásadám fair play a týmovosti

 

Lekce jsou přizpůsobené věku a schopnostem dětí. V počtu 10 dětí je zaručen individuální přístup lektora.

 Kroužek je určen dětem od 3 do 6 let.

Termín:

úterý 17:00 - 17:45 (začínáme 15. 9. 2020) 
Přihlášení dětí je možné přes email lucka@beruska-klatovy.cz  do naplnění kapacity kurzu.

Cena:

1120,- / pololetí září - prosinec 2020

Pokud jste zapsáni do kurzu a nemůžete se dostavit na lekci, pište na mail nebo sms na telefonní číslo uvedené v sekci kontakt. Po třech neomluvených lekcích budete vyřazeni z kurzu.

 

Lektor:

Eva Pišková
  • Duhové tancování

  • promo foto

Navigace druhé úrovně

Kontakt

Beruška Klatovy
Bc. Lucie Bechyňová, DiS

Randova 112, (2. patro)
339 01 Klatovy

Mobil: +420 774 236 997
lucka@beruska-klatovy.cz

 

Lektoři

Kdo nás podporuje?

↑ nahoru